Logo 

Logo2Logo3

            
Voor Kammenstraat en omgeving

(Kammenstraat - Hondsberg - Hemelrijkweg - Lazaret - Schuurblok - Kloosterstraat - Grensstraat - Handelsstraat - Schepen Veraartstraat - Hemelrijklaan - Statievelden)

Start Bestuur112 BellenBrandveiligheidInternet fraudeBIN FLASH

Disclaimer:

Al deze teksten, checklisten, uitleg zijn aanbevelingen en geen verplichtingen. Deze zijn met de grootste zorg opgesteld. De webbeheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. Deze website is op geen enkele manier verbonden aan fabrikanten van de hier onder vermelde producten.

Brandveiligheid

 

LET OP

Verwittig bij brand altijd de brandweer (100 of 112), breng uw gezin en uzelf in veiligheid.

Indien U blusmiddelen bij de hand hebt mag U een bluspoging ondernemen

zonder uzelf in gevaar te brengen. Ga NOOIT terug naar binnen om vlug nog iets te gaan halen.

Vlam in de pan of frietketel in brand? Gebruik nooit water. op het filmpje kan je zien wat er gebeurd als je een beetje water aan een brandende frietketel  toevoegt

 

Wat is brand Brandblussers Blusdeken Rookmelders Checklists
De vuurdriehoek Filmpje Wat is dat? Hoe werkt een rookmelder Opstellen vluchtplan
  Brandklassen   Hoe gebruiken? Onderhoud Brandveiligheid
Soorten brandblussers Plaatsing  
   Waarop letten bij aankoop      
  Filmpje      

 

Wat is brand

 

Brand is een ongecontroleerde verbranding van brandbare stoffen.

Brand is dus een ongecontroleerde en/of ongewenste reactie met zuurstof, waarbij warmte vrijkomt en vuurverschijnselen (vlammen) waarneembaar zijn.

Een vlam onder een pan bij het gasfornuis is geen brand. We gaan de warmte van de vlam gebruiken om de pan en het eten dat er in zit op te warmen.

Een sigaret opsteken is ook geen brand, maar als je de sigaret niet goed gedoofd in een papiermand gooit komt er brand van.

 

De vuurdriehoek:

 

Om iets te laten branden hebben we verschillende zaken nodig. We kunnen dit het best voorstellen met de vuurdriehoek.

Vuurdriehoek

 

 

Uit deze vuurdriehoek kan je dus zien dat we drie elementen nodig hebben voor een vuur.

Namelijk:

- Warmte

- Zuurstof

- Brandstof

 

Wanneer we een van de elementen gaan wegnemen, dan zal het vuur doven.

Bij voorbeeld:

- Als je op een houtkachel geen hout meer doet, zal deze doven. De kachel heeft geen brandstof meer.

- Als je over een kaars een glazen stolp zet, dan zal de kaars na een poosje uitgaan. Dit doordat de zuurstof opgebruikt wordt tot er geen meer over is..

 

Wanneer we een brandblusser gaan gebruiken, gaan we in werken op een van de zijde van de vuurdriehoek.

 

Terug naar boven

Brandblussers

 

Brandklassen

 

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Elke soort is geschikt om een andere soort brand te blussen.

We kunnen ze dus onderverdelen naar gelang ze geschikt zijn voor een bepaalde soort brand. We onderscheiden volgende branden (of ook brandklasse genoemd):

 

brand van   Klasse Symbool Voorbeeld  Vorm blusmiddel 
vaste stoffen Klasse A Hout, papier, textiel  Poeder 
vloeistoffen Klasse B   Benzine, teer, gesmolten plastic  Poeder 
gassen Klasse C   Aardgas, butaan, LPG  Gas (CO2)
Metalen Klasse D   Aluminium, Magnesium (autovelgen)  Poeder 
Heet vet en olie Klasse F   Frituurvet, hete oliën en vetten Schuim 

Terug naar boven

 

Soorten brandblussers

 

Naar gelang de brandklassen zoals hierboven beschreven, hebben we ook verschillende soorten brandblussers.

We zetten ze allemaal even op een rijtje:

 

Soort Omschrijving Voordelen Nadelen
       
Poederblusser Zijn gevuld met bluspoeder. Bluspoeder kunnen we onderscheiden in ABC, AB en D poeders.
De hoofdletters staan voor de brandklasse
(zie tabel hierboven).
Als drijfgas wordt meestal koolstofdioxide in een patroon gebruikt. De hoeveelheid bluspoeder hangt af van de grote van het toestel. Dit kan van 1kg tot 12 kg bedragen.
De gebruiksduur bij ononderbroken spuiten is 6 tot 12 seconden
 • Niet elektrisch geleidend.

 • Zowel buiten als binnen effectief bruikbaar

 • Niet gevoelig voor bevriezing

 • Een gering afkoelend vermogen, waardoor de brand kan herontsteken.

 • vermindert het zicht in kleine ruimten.

 • veroorzaakt grote nevenschade. 

          - veroorzaakt defecten aan elektrische

             toestellen

          - heel veel werk om het op te kuisen)

       
CO2 - blusser
of
Koorzuurblusser

Koolzuursneeuwblussers zijn gevuld met kooldioxide (CO2). In de blusser wordt het blusmiddel in vloeibare vorm opgeslagen onder een druk van 60 bar bij 20 graden Celsius. Deze cilinders zijn zogeheten drukvaten en moeten dus gekeurd worden door het Stoomwezen.

De cilinder is voorzien van een knijpafsluiter, een hoge drukslang en een expansiekoker.

De afsluiter is voorzien van een veiligheidsventiel welke geactiveerd wordt indien de druk in de ketel te hoog wordt door bijvoorbeeld een te hoge temperatuur

 • Niet elektrisch geleidend.
 • Niet agressief.
 • Niet gevoelig voor bevriezing.
 • Geen nevenschade.
 • Verwaait snel in de buitenlucht of bij tocht.
 • Verstikkend voor de bediener doordat het de zuurstof verdrijft.
 • Opslag in zware hoge drukcilinders.
 • Afsluiter kan dichtvriezen door sterke uitstroom van de blusstof.
 • Kan vrieswonden veroorzaken in contact met levend weefsel.
       
Schuimblusser

Schuimblussers zijn gevuld met water en een toevoeging van schuimvormend middel (SVM).

De blussende werking van schuimblussers berust op afdekking en tevens afkoeling door het aanwezige water. Het uitdrijfmiddel is kooldioxide of stikstof.

De blusser bestaat uit een stalen ketel, voorzien van een stijgbuis, een afsluiter en een slang.

Schuimblussers zijn niet geschikt om onder spanning staande apparatuur te blussen.

 • zeer geschikt voor vloeistofbranden.
 • grote hoeveelheid schuim met weinig water.
 • elektrisch geleidend.
 • gevoelig voor bevriezing.
 • veroorzaakt een hoop nevenschade door aantasting.
       

Terug naar boven

 

Waarop letten bij aanschaf van een blustoestel:

 

Brandblustoestellen zijn het eerste hulpmiddel voor het blussen van een brand in een beginstadium.

Het bluseffect van een blustoestel is afhankelijk van een aantal factoren:

- zoals de aard van de brand

- De omvang en de plaats van de brand.

- de hoeveelheid blusstof.

- De geoefendheid van degene die het toestel bedient.

 

Wanneer we een brandblustoestel willen aanschaffen, moeten we een aantal zaken in het acht nemen:

- De blusstof moet geschikt zijn voor de brand die in een woning verwacht kan worden (meestal brandklasse A);
- Het toestel moet door de bewoners gemakkelijk bediend kunnen worden;
- Het toestel moet navulbaar en controleerbaar zijn;
- Schaf een toestel aan met een BENOR label;
- Koop een niet te klein toestel (in ieder geval meer dan 2 kg ), anders is het bluseffect te gering;
- Lees goed de bijbehorende instructies;
- Breng het toestel zichtbaar en niet te hoog aan op een voor iedereen bereikbare plaats;
- Laat het toestel meteen na gebruik hervullen, ook al is het nog niet leeg;
- Laat het toestel periodiek controleren (ten minste één maal per jaar);

 

Filmpje

 

Bekijk hier een filmpje over het gebruik van een blustoestel. Let op: Na het bekijken van deze video, wil nog niet zeggen dat U een blustoestel correct kan gebruiken. Daar is meer voor nodig dan alleen dit filmpje.


Terug naar boven

Blusdeken

Wat is een blusdeken?

 

Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven.

Het doek bestaat uit een niet of zeer slecht brandbaar materiaal al dan niet gecoat met een brandwerend middel. Tegenwoordig wordt geweven glasvezel (in meerdere lagen aangebracht) veelvuldig gebruikt. Oudere branddekens van voor 1992 kunnen nog asbest bevatten; het is raadzaam deze te vervangen door een moderne. Doordat de deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor kleine vloeistofbranden, personen die in brand staan en voor de vlam in de pan (als een deksel niet voorhanden is), of in geval van een frituurketel die in brand vliegt.

Gebruik nooit water om een frietketel te blussen. Op het filmpje kan je zien wat de gevolgen zijn.

 

Hoe gebruiken?

 

Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te blussen, bijvoorbeeld in een keuken. Op de houder van de blusdeken staat altijd een gebruiksaanwijzing afgedrukt.

De blusdeken wordt bij de hoeken vastgepakt, en gedeeltelijk om de eigen handen gewikkeld, zodat het vuur dat bestreden wordt de handen niet kan verwonden.

Bij het gebruik van een blusdeken om een vloeistofbrand te blussen is het zaak dat de deken minimaal een half uur blijft liggen. Door het optillen van de deken kan zuurstof bij de vloeistof komen, als de temperatuur van de vloeistof hoog genoeg is kan de vloeistof weer ontbranden. Men kijkt dus niet te snel of het vuur wel uit is.

 

Rookmelders

Bekijk hier een filmpje van het hoe en waarom van rookmelders.

Een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen van een brand. Het heeft twee functies, namelijk het signaleren van een brand en het waarschuwen van bewoners door het afgeven van een alarmsignaal. Autonome ( = rookmelders die alleen werken en niet met elkaar in verbindingstaan) rookmelders werken op een batterij. Rookmelders kunnen ook in verbinding staan met een meldcentrale waardoor beveiliging of brandweer automatisch wordt gewaarschuwd. Bij sommige rookmelders is het mogelijk deze aan elkaar te koppelen zodat alle rookmelders een alarmsignaal afgeven als één van de rookmelders een brand detecteert. 

Hoe werkt een rookmelder?

Er bestaan meerdere soorten rookmelders, de twee meest toegepaste rookmelders zijn: ionisatierookmelders en optische rookmelders met ieder een verschillende werking. 

Ionisatierookmelders
Ionisatierookmelders zijn het goedkoopste en worden het meest verkocht. Deze rookmelder bevat een radioactieve bron die geladen deeltjes uitzendt. Die deeltjes worden opgevangen op een elektrode, zodat tussen de twee elektroden een stroompje loopt. Bij rook neemt de stroom tussen de elektroden af, omdat een deel van de geladen deeltjes door de rook geabsorbeerd of verstrooid wordt. Bij normaal gebruik is er vrijwel geen gevaar voor de volksgezondheid. De radioactieve stof in de ionisatierookmelder wordt beschermd tegen aanraking en tegen verspreiding.  

Optische rookmelders
In de optische rookmelder wordt een lichtbundeltje uitgezonden en door een lichtgevoelige cel opgevangen. Als zich rook in het lichtbundeltje bevindt, zal het licht deels verstrooid of geabsorbeerd worden. De rookmelder detecteert dit en geeft een alarm af. 

Een ionisatiemelder zal bij een direct uitslaande brand eerder alarm geven. Het merendeel van de branden, vooral in woningen, ontstaan echter vanuit een smeulende brand die zich vervolgens tot een grote open brand kan ontwikkelen. Een optische rookmelder zal een beginnende smeulbrand eerder detecteren dan een ionisatiemelder en dus eerder alarm geven.

Onderhoud van een rookmelder

Waar plaats ik een rookmelder?

 

Rookmelders moeten aan het plafond hangen en het liefst in het midden van een ruimte maar in ieder geval minstens een halve meter van de wand af. Op iedere verdieping moet minstens één rookmelder hangen. Plaats een rookmelder op de gang aan het plafond waar de meeste deuren van slaapkamers uitkomen.

Rookmelders moeten niet worden aangebracht op plaatsen: 

Meer informatie? Surf naar www.mijnrookmelder.be

Terug naar boven

Checklists

Maak uw eigen vluchtplan

Bij brand verandert uw huis in een doolhof, want de verduisterende rook zorgt ervoor dat u niets meer ziet. Zorg daarom dat u samen met uw huisgenoten een goed vluchtplan maakt voor het geval er brand uitbreekt. Bedenk ook een alternatief voor het geval de weg naar de uitgang niet meer bereikbaar is. Door dit vluchtplan regelmatig te oefenen, weet u wat u te doen staat als er bij u thuis brand ontstaat.

Let bij het maken van een vluchtplan ook extra op de kinderen in huis. Als kinderen ontdekken dat het huis in brand staat, is hun eerste reactie om zich te verstoppen, bijvoorbeeld in een kast of onder het bed. Ook kinderen moeten weten wat ze moeten doen en moeten kunnen vluchten. Kan uw kind bijvoorbeeld zelf de deur openen in geval van nood? Spreek ook af waar ze u weer ontmoet als ze eenmaal buiten zijn.

Hoe maakt u een vluchtplan?

 • Gebruik een plattegrond van uw huis bij het maken van uw vluchtplan.
 • Leg de veiligste en snelste vluchtroute(s) vast en geef deze aan op de plattegrond van het huis.
 • Spreek een plek af waar u elkaar ontmoet als u uit huis bent gevlucht.
 • Maak een taakverdeling: wie is verantwoordelijk voor de kinderen en wie voor de huisdieren?
 • Geef op de plattegrond aan waar de blusmiddelen zijn en de hoofdafsluiters van gas en elektra. Maak een afspraak voor een vaste plek om de huissleutels ALTIJD op te bergen.
 • Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatzijde van uw huis (zodat u gezien wordt en hulpverleners u kunnen bereiken).
 • Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met fietsen, vuilniszakken, lege flessen, kratten bier, etc.

Voorbeeld:

Vluchtplan 

 

Brandveiligheid

Is mijn woning wel brandveilig? En hoe kan ik dat controleren? Deze vraag zullen ongetwijfeld vele mensen zich stellen. 

De overheid heeft een interessante website waar je dit mee kan controleren.

Ga hiervoor naar: ismijnwoningbrandveilig.be en doe de test.

Je  kan ook een lijst afdrukken en die U samen met uw partner en of kinderen overlopen. Op deze manier kom je te weten of je huis brandveilig is en of dat er aanpassingen nodig zijn.

Deze lijst vind U hier.

 

Disclaimer:

Al deze teksten, checklisten, uitleg zijn aanbevelingen en geen verplichtingen. Deze zijn met de grootste zorg opgesteld. De webbeheerder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten. Deze website is op geen enkele manier verbonden aan fabrikanten van boven vermelde producten. Deze site heeft geen enkele commerciële verbinding met fabrikanten en of verkoper van bovenstaande producten.